22/07/2020

Przeciętne wynagrodzenie 2019 vs 2020


Pracujemy z wielu powodów, ale zawsze w TOP3 przyczyn podjęcia zatrudnienia jest konieczność uzyskiwania przychodów. Wynagrodzenia są w Polsce tematem trudnym ze względu na różnice do krajów zachodnich, ale sytuacja wraz z rozwojem gospodarczym kraju i UE ulega poprawie.


Przyjrzeliśmy się zmianom w przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w sposób porównawczy przedstawiając rok 2019 i 2020 dotychczas.


2019 rokiem wzrostów

 

Przeciętne wynagrodzenie za 2019 rok w poszczególnych kwartałach wynosiło:

  • I kwartał – 4950,94 zł.
  • II kwartał – 4839,24 zł,
  • III kwartał – 4931,59 zł,
  • IV kwartał – 5198,58 zł.

 

Jak widzimy wzrost pomiędzy kwartałem I i IV wyniósł około 5%. Co ciekawe w kwartale II odnotowano spadek w stosunku do kwartału I.

 

Koronawirus uderza w 2020 r.

Koronawirus pojawił się w Polsce w I kwartale, ale nie wpłynęło to istotnie na przeciętne wynagrodzenia ani bezrobocie, o czym pisaliśmy już tutaj.

 

Zgodnie z raportem GUS przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł.


Przewiduje się, że wzrost bezrobocia utrzyma się, ale nie będzie gwałtowny.


Mimo wszystko rynek ofert pracy zaczyna się zacieśniać. Jeśli szukasz pracy zarejestruj się w MOTEKO i uzupełnij swój profil. Aktywnie szukamy pracy dla naszych użytkowników.


Jeśli szukasz pracownika – skorzystaj z naszej strefy pracodawcy. Oferty pracy w całej Polsce.

 

Autor: Michał Piechocki