27/03/2020

Praca w obliczu koronawirusa – najczęstsze pytania

 

Obecna sytuacja związana z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawia przed nami ogromne wyzwania. Z tego względu wiele firm całkowicie przeorganizowało swoją pracę. Nadzwyczajne okoliczności związane z wirusem COVID-19 nadal nie zwalniają pracodawcy z obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników. Ministerstwo pracy przygotowało praktyczny poradnik dla przedsiębiorców oraz pracowników, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami pragniemy zaprezentować Wam poniżej.

praca-zdalna-2020

 

Jak dzisiaj należy organizować pracę?

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany (na miarę swoich możliwości) zapewnić, by wirus COVID-19 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy. Oznacza to organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty między pracownikami, przykładowo: rezygnacja ze spotkań lub komunikowanie się za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji. Jeżeli istnieje taka możliwość należy zlecić wykonywanie pracy zdalnej. Pracodawca może nakazać pracę zdalną (lecz nie jest to jego obowiązkiem) w wyniku zapisów tzw. specustawy, czyli specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Wynagrodzenie pracownika w związku z pracą zdalną nie ulega zmianie, praca zdalna stanowi jedynie zmianę miejsca wykonywania pracy. Pracownik powinien raportować swoją pracę w sposób, który uzgodni wcześniej z pracodawcą.


Pisaliśmy też o tym tutaj: JAK MĄDRZE ZORGANIZOWAĆ SOBIE PRACĘ ZDALNĄ?

 

Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie środków dezynfekcyjnych?

Pracodawca powinien indywidualnie ocenić ryzyko zakażania i wyposażyć pracowników w niezbędne środki dezynfekcyjne. Istotne jest zapewnienie pracownikom środków do dezynfekcji rąk i zwrócenie uwagi na czystość stanowisk pracy oraz miejsc, w których pracownicy często przebywają, np. jadalnie, sanitariaty. Ministerstwo zaleca, aby pracodawca stworzył odpowiednie instrukcje lub wytyczne skierowane do pracownika w zakresie środków higieny osobistej, kontaktów z klientami lub pracownikami.


Czy można mierzyć pracownikom temperaturę?

Pracodawca może wykonać pomiar temperatury po uzyskaniu zgody od pracownika. Pracownik ma natomiast obowiązek współdziałać z pracodawcą w zakresie ochrony zdrowia i życia. Podjęcie takich działań przez pracodawcę może mieć istotne znaczenie w przeciwdziałaniu Covid-19, nie jest jednak ustalona przepisami prawa wysokość temperatury pozwalająca na stwierdzenie, że pracownik jest chory lub zarażony wirusem Covid-19.

 

Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?

Stanowisko prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy określa, że w przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego, pracodawca ma prawo nakazać jego wykorzystanie nawet bez zgody pracownika.

jak-zorganizowac-prace-zdalna-2020

 

Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy (lub jego część)? Czy pracownik ma wtedy prawo do wynagrodzenia?

W takiej sytuacji lub gdy nie ma możliwości polecenia pracy zdalnej, pracownikowi za czas niewykonywania pracy - jeśli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy - przysługuje wynagrodzenie:

 

  1. wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie - ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia)
  2. jeżeli wspomniany składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, czyli wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony procent przychodu/dochodu/zysku)

 

W każdym innym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy.

 

Źródło informacji wykorzystanych w artykule: www.gov.pl/web/rodzina