27/05/2020

Pielęgniarka/Opiekunka osób starszych w Niemczech.

Niemcy stale borykają się z brakami kadrowymi zarówno wykwalifikowanych pielęgniarek w szpitalach jak i również opiekunów osób starszych. Jeżeli rozważasz wyjazd i zatrudnienie w Niemczech podpowiemy Ci jakie wymogi formalne musisz spełnić, na jakie wynagrodzenie możesz liczyć oraz gdzie znaleźć swoją wymarzoną ofertę pracy.


Oferty pracy - Pielęgniarki

Wymogi językowe.

 

W celu rozpoczęcia pracy jako pielęgniarka należy dysponować certyfikatem językowym na poziomie min. B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wiele jednostek medycznych oferuje podjęcie zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych, wsparcie w organizacji kursów językowych i zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki po uzyskaniu stosownego certyfikatu językowego.


 

W przypadku opiekunek większość pracodawców wymaga znajomości języka niemieckiego w minimum podstawowym stopniu. Znajomość języka to konieczność ze względu na komunikację z seniorem. Wiele agencji pośredniczących w zatrudnieniu na terenie Niemiec oferuje kursy online, które pozwalają opanować umiejętności językowe niezbędne do podstawowej komunikacji. Warto podkreślić, że znajomość języka wpływa również na możliwość negocjacji wyższego wynagrodzenia.


 

Wykształcenie lub kursy, czego wymaga się od pielęgniarki, a czego od opiekunki?

 

Ze względu na przynależność Polski do UE pielęgniarki są zwolnione z wymogu dotyczącego posiadania pozwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt. Natomiast obowiązkowo należy wystąpić o państwowe uznanie dyplomu, które da nam prawo do używania nazwy zawodu oraz jego wykonywania. Odpowiedni urząd, w którym należy dopełnić formalności związanych z nostryfikacją dyplomu można wyszukać tutaj. 

 

Dokumenty, które będą potrzebne w celu uznania dyplomu to:

 

 • Pisemny wniosek
 • CV
 • Świadectwa ukończenia szkół (medycznych lub wyższych)
 • Dyplom lub świadectwo potwierdzające egzamin specjalizacyjny
 • Licencje, zaświadczenia dotyczące egzaminów specjalizacyjnych i dokształcania
 • Spis przedmiotów z uwzględnieniem ilości godzin jednostek zajęciowych
 • Świadectwa pracy
 •  Akt urodzenia i małżeństwa
 • Kopa dowodu osobistego lub paszportu
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w danym okręgu administracyjnym (wymagane w zależności od landu)
 • Zaświadczenie o prawie pobytu/pozwolenie na pracę (poświadczenie obywatelstwa UE) 

 

Należy pamiętać, że kryteria w sprawie uzyskania nostryfikacji dyplomu mogą się różnić w zależności od niemieckiego landu. Powyższe wymagane dokumenty poza trzema ostatnimi muszą być oryginałami lub urzędowo potwierdzonymi kopiami. Wszelkie dokumenty i zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo dokumenty powinny być poświadczone tzw. apostille, co stanowi uproszczoną formę urzędowej legalizacji dokumentu w celu przedłożenia go za granicą.

 

 

Z opiekunkami w kwestii formalnej panuje większa dowolność. W zależności od oferty wymaga się pewnych umiejętności, predyspozycji lub dodatkowych kwalifikacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że kluczową rolę odgrywają cechy charakteru takie jak empatia, cierpliwość, otwartość, tolerancja, życzliwość. 


Formalne kompetencje w zakresie opieki nie stanowią konieczności, lecz stanowią często atut w procesie rekrutacji. Zaleca się odbycie kursu opieki nad osobami starszymi, który wspomoże realizację codziennych obowiązków opiekuna. Wiele ofert jako warunek konieczny do spełnienia zakłada posiadanie czynnego prawa jazdy. Wiąże się to przykładowo z koniecznością odbywania z podopiecznym podróży do lekarza lub udogodnieniem w realizacji codziennych obowiązków takich jak robienie zakupów.

 

Na jakie zarobki może liczyć opiekunka, a na jakie pielęgniarka?

 

Dla osób pracujących w opiece przewidziane są minimalne stawki godzinowe od 10,85 euro brutto/h we wschodnich Niemczech do 11,35 euro brutto/h w zachodniej części Niemiec (włącznie z Berlinem). Od 1 kwietnia 2022 roku stawki minimalne wzrosną aż do 12,55 euro brutto/h w całym kraju dla niewykwalifikowanych pracowników opieki. Wykwalifikowani pracownicy opieki mogą liczyć  od 1 lipca 2021 roku na wynagrodzenie minimalne 15 euro brutto/h. Stawka ta wzrośnie od 1 kwietnia 2022 roku do 15,40 euro brutto/h. Natomiast wykwalifikowani opiekunowie-pomocnicy (czyli osoby, które zostały przekwalifikowane w ramach rocznego kursu) mogą liczyć na stawkę minimalną od 1 kwietnia 2020 roku w wysokości 13,20 euro brutto/h.

 

Pielęgniarki mogą liczyć na wynagrodzenie od 2600 euro brutto/miesiąc do 3800 euro brutto/miesiąc lub więcej, w zależności od posiadanego stażu pracy.


Autor: Angelika Selwuch, HR Specialist