10/11/2020

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pensję pracownikowi?

Wielu pracowników zadaje sobie co miesiąc pytanie kiedy mogą spodziewać się wynagrodzenia. W tym artykule znajdziesz informacje o tym kiedy najpóźniej pracodawca powinien wysłać Ci przelew z wynagrodzeniem za pracę. Kiedy pracodawca powinien wypłacić pensję pracownikowi?

 

Według kodeksu pracy Pracodawca musi swoim pracownikom wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca musi wypłacać zarobki raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Pracownicy muszą otrzymać swoje pensje nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Po pierwsze – decyduje umowa o pracę

Sprawdź swoją umowę o pracę. Tam, w części dotyczącej wynagrodzenia, znajdziesz informację o terminie płatności wynagrodzenia. Jeśli takiego postanowienia nie ma, będą Cię obowiązywały przepisy ustawowe albo ogólnozakładowe.

 

Po drugie – sprawdź regulaminy i inne akty wewnętrzne

Jeśli w umowie o pracę nie ma mowa o terminie płatności wynagrodzenia – sprawdź inne akty prawne obowiązujące u Twojego pracodawcy. Możliwe, że odpowiedni zapis znajdziesz np. w regulaminie pracy.

 

Po trzecie i ostatnie – ustawa Kodeks pracy

W tym miejscu ustawodawca określił, że pracodawca ma czas do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na zapłatę wynagrodzenia. Ważne tutaj jest jednak stwierdzenie ustawowe, że do 10-go pracownik ma otrzymać już wynagrodzenie. Oznacza to w praktyce, że pracodawca powinien je wysłać odpowiednio wcześniej – tak, aby 10-go znalazły się już na Twoim koncie. 

 

Podobnie gdy mówimy o sytuacji gdy 10. dzień miesiąca przypada w weekend albo święto. Tutaj również pracodawca powinien wysłać Ci wynagrodzenie odpowiednio wcześniej, tak abyś jeszcze przed tym dniem otrzymał swoje wynagrodzenie.

 

Co grozi pracodawcy za nie dokonanie płatności w terminie?

Przede wszystkim wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Jeśli tego nie robi, pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

 

Ponadto pracownikowi przysługuje prawo do odsetek ustawowych oraz roszczenie o odszkodowanie jeśli wskutek nieotrzymania wynagrodzenia poniósł szkodę.

 

Autor: Michał Piechocki