17/01/2022

Czas na GIGera


Nie jest tajemnicą, że sytuacja na rynku pracy w Polsce i na świecie ulega w ostatnim czasie dynamicznym przekształceniom. Wpływ na to miała z pewnością pandemia, jednak można odnieść wrażenie, że trendy szły w jednoznacznym kierunku od długiego czasu, a sytuacja wielu gospodarek jedynie przyspieszyła te transformacje. Jednym z największych efektów zmian jest bardziej elastyczny model pracy. Liczne grupy zawodowe przeszły na pracę zdalną lub hybrydową, choć jeszcze niedawno dla szerokiego grona przedsiębiorstw wydawało się to niemożliwe. Jak pracownik zatrudniony na stałe może nie pojawiać się w biurze lub świadczyć usługi mieszkając na drugim końcu kraju nawet za granicą? Okazało się, że takie rozwiązanie nie tylko bywa wygodne dla pracowników, ale również pozwala zmniejszyć koszty pracodawcy, a nawet poszerzyć jego możliwości w zakresie szukania pracownika. Wszak nie musi się on już ograniczać wyłącznie do lokalnego rynku poszukujących pracy. Czy w takim razie wszyscy możemy być GIGerami?


Kim jest GIGer? 

Słowo GIG w najnowszym znaczeniu określa pracownika, który posiada specjalistyczne umiejętności w określonej dziedzinie, podejmuje pracę czasową w danym przedsiębiorstwie (np. na czas trwania projektu) i preferuje elastyczną formę zatrudnienia, zastępując tym samym w dużej mierze dotychczasowe zapotrzebowanie na stałe zatrudnienie na umowie o pracę. Do GIGerów należy zaliczyć osoby pracujące tymczasowo, freelancerów, konsultantów, specjalistów, samozatrudnionych i niezależnych kontraktorów. Światowe trendy wskazują, że coraz więcej osób zatrudnionych przez firmy to GIGerzy, w USA w przeciągu 5 najbliższych lat ma to być już połowa wszystkich pracowników. W Polsce również obserwujemy dynamiczny wzrost takiej formy relacji pracownik – pracodawca. Szacuje się, że do 2025 roku GIGerzy będą stanowili 15 % światowej siły roboczej.

Rynek pracy staje się coraz bardziej elastyczny, zmieniają się nie tylko modele biznesowe, ale również struktury zatrudnienia. Dopasowując się do zmian rynkowych, przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z nowoczesnych, elastycznych form współpracy z pracownikami. Ogromny wpływ na kształtowanie rynku pracy ma rewolucja technologiczna, która wręcz tworzy nowe sektory gospodarki.

 

Tradycyjny model rynku pracy oparty w większości na zatrudnianiu w pełnym wymiarze godzin na umowach o pracę przestał odpowiadać zarówno na potrzeby pracodawców jak i samych pracowników. Główną potrzebą wielu firm jest dzisiaj elastyczne podejście oraz szybkość działania. Nowoczesny model współpracy polegający na GIGerach staje się coraz lepiej adaptowalny przez wiele firm, a w szczególności sprawdza się w przedsiębiorstwach technologicznych, o dużej konkurencyjności, wrażliwych na intensywne zmiany rynkowe. Chociaż zatrudnienie na zasadzie tradycyjnej umowy o pracę wciąż jest i będzie formą mającą duże znaczenie, rozwój GIGekonomii pozwala pracownikom szerzej spojrzeć na ich możliwości.Do korzyści płynących z elastycznych form współpracy możemy zaliczyć:     

·       Elastyczność i szybkość reakcji — możliwość szybkiego uzupełniania luki       

kompetencyjnej w celu odpowiedzi na potrzebę na konkurencyjnym rynku


·       Wzrost innowacyjności — włączenie osób spoza organizacji stwarza okazję

do wymiany wiedzy i praktyk ponad organizacyjnymi silosami


·  Oszczędności kosztowe — firmy mogą generować oszczędności poprzez   dopasowywanie zasobów do potrzeb biznesowych

Źródło: EY & GIGLIKE | GIG on. Nowy Ład na rynku pracy

 

Największą zaletą, dla której pracownicy decydują się zrezygnować z bezpieczeństwa wynikającego z umowy o pracę jest niezależność. Millenialsi oraz generacja Z, którzy dominują teraz na rynku pracy, cenią sobie swobodę w działaniu i elastyczność, coraz chętniej podejmując ryzyko pracy krótkoterminowej, ale opłacalnej finansowo. Trend dominujący jeszcze dwadzieścia lat temu, w którym pracownik zatrudniał się w przedsiębiorstwie aż do emerytury, staje się dziś praktycznie reliktem przeszłości. Dziś większość młodych pracowników na podium stawia możliwość rozwoju zawodowego i różnorodność. Elastyczne formy zatrudnienia sprzyjają zdobywaniu szerokiego doświadczenia, a tym samym kształtowaniu samorozwoju.

Być może już teraz warto bliżej przyjrzeć się tej formie współpracy. Sprawdź, jakie są dostępne aktualne oferty pracy na naszym portalu. Może to jest idealny czas na zmiany?

 

 

Artykuł powstał na podstawie Raportu EY & GIGLIKE | GIG on. Nowy Ład na rynku pracy